در حال بارگزاری....
دانلود

بیانیه لوزان و تحقیق و توسعه کاریکاتوری

با توجه به آنچه در بیانیه لوزان آمده است میبینیم که از بیش از 18 مورد زمینه ی تحقیق و توسعه ی فناوری هسته ای، تحقیق و توسعه ایران تنها به موضوع سانتریفیوژها و آن هم تنها به 5 نمونه از آنها و تنها تا زنجیره ی 54تایی محدود شده است!!!!