در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی کودکان برای اولین بار سایه خود را می بینند

کودکان وقتی سایه خود را برای اولین بار می بینند و آن را درک می کنند چه واکنشی از خود نشان می دهند؟ در این فیلم می توانید برخی از واکنش های آن ها را ببینید!