در حال بارگزاری....
دانلود

بهروز خوش فطرت در سریال ( این خانه دور است ) کارگردان : بیژن بیرنگ و زنده یاد : مسعود رسام

یادی از گذشته های نه چندان دور و هنرمندانی که اینک در میان ما نیستند و روی در نقاب خاک کشیده اند..جایشان خالی و یادشان گرامی و آنان که هستند سرشان سلامت و سبز..