در حال بارگزاری....
دانلود

"قورت گلدی" دوبله ترکی آزربایجانی + توضیحات

تاسیس اولین گروه دوبلاژ از سوی فعالین ملی آذربایجان

گروه دوبلاژ "باراما" از سوی فعالین ملی-مدنی آذربایجانی ساکن ترکیه از ابتدای سال 2015 میلادی شروع به فعالیت کرده است.

سئچیم و مونتاژ : رضا جلیل اوغلو - دیالوگ یازاری : آذریار دانشور - دوبلاژ سسلری : اءلین جلیل اوغلو و آذریار دانشور.