در حال بارگزاری....

گوارا ترین آب دنیا

یک دانشمند ژاپنی پس از تحقیقات خود روی انواع آبهای دنیا و نیز کریستالهای آنها به این نتیجه رسیده که آب زمزم گوارا ترین آب دنیا میباشد و اگر یک قطره از آنرا در کنار هزار قطره آب بریزی آنها را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.(گزارش شبکه الجزیره)