در حال بارگزاری....
دانلود

پک آموزشی +Security به زبان فارسی


سر فصل دوره

آزمون و مدرک بين المللی+Security تعيين کننده استانداردهای مورد نياز صنعت جهت مديريت امنيت اطلاعات می باشد.

اين دوره برای ساير دوره های امنيت شبکه پيش نيازی ضروری می باشد.

اين دوره دربرگيرنده مباحثی از جمله Communication Security, Infrastructure Security, Cryptography, Access Control, Authentication, External attack and operational and organization security می باشد.

بسياری از شرکتهای صاحب تکنولوژی نظيرSun , IBM, Symantec, Motorola و ... اين مدرک را جهت پرسنل خود الزامی دانسته اند که اين امر نشانه ارزشگزاری دنيای فن آوری اطلاعات به اين مدرک می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی امنیت شبکه های کامپیوتری یا +Security

پارت اول : معرفی دوره آموزشی

پارت دوم : مفاهیم پایه ای امنیت

مفهوم مثلث CIA
مفهوم AAA
شناخت تهدیدات موجود در داخل شبکه و روشهای مقابله با این تهدیدها

پارت سوم : امنیت سیستم های کامپیوتری

پارت چهارم : سکیور کردن OS ها

پارت پنجم : اپلیکیشن های کاربردی امنیت

سکیور کردن browser ها
سکیور کردن Internet Explorer
سکیور کردن Firefox و ...

پارت ششم : المان های طراحی شبکه

سکیور کردن Network ها
سکیور کردن سرورها و کلاینت ها

پارت هفتم : پروتکل ها و تهدیدات شبکه

شناسایی پورت ها و سکیور کردن آنها
آشنایی با Malicious Attack ها و راههای جلوگیری از آنها

پارت هشتم : سکیور کردن نقاط مرزی شبکه

پارت نهم : سکیور کردن Network Media ها و دیوایس ها

پارت دهم : مدل های Authentication یا احراز هویت

پارت یازدهم : متدهای Access Control

پارت دوازدهم : شناسایی آسیب پذیری ها و مدیریت ریسک

پارت سیزدهم : مانیتورینگ شبکه

پارت چهاردهم : امنیت شبکه و رمزنگاری

پارت پانزدهم : پروتکل های رمزنگاری و PKI

پارت شانزدهم : آشنایی با مفهوم و کاربرد Redundancy

پارت هفدهم: سیاست های مربوط به امنیت


17 آبان 98