در حال بارگزاری....
دانلود

روند تعطیلی و بازگشایی سفارت انگلیس

پس از شرارت های انگلیس در فتنه 88، تعدادی از دانشجوهای ایرانی در اقدامی احساسی وارد سفارت انگلیس شدند تا به این روند اعتراض کنند. همین رفتار بهانه به دست استعمار پیر داد تا سفارتخانه خود را در ایران به بهانه وجود نا امنی تعطیل کنند. پس از این واقعه در سال 90 انگلیس و همپیمانانش تحریم های بانکی ایران را سالها برای اجرایش برنامه ریخته بودند اعلام و نهایی کردند...


مطالب پیشنهادی