در حال بارگزاری....
دانلود

مستندی در باره کیوکوشین

مستندی رزمی در مورد رشته کیوکوشین کاراته با نام دست خدا. این مستند قدیمی است و در جریان دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کیوکوشین ضبط شده تعدادی از مبارزات دومین دوره هم در مستند موجود است.نحوه تمرین کیوکوشین کاران را برای آمادگی در مسابقات نشان می دهد.


مطالب پیشنهادی