در حال بارگزاری....
دانلود

عسل طبیعی کوهستان - جمع آوری گرده

زنبور عسل، علاوه بر شهد گل، گرده گل را هم جمع آوری می کند تا عسل طبیعی تولید کند.