در حال بارگزاری....
دانلود

ماهیت مارکتینگ

واژه مارکتینگ در فارسی،بازاریابی ترجمه شده که به دلیل سوء تعبیر، در باور عموم همان فروش زورکی کالاست.پس ما متخصصین مارکتینگ از ترجمه آن خودداری نموده و دانش و هنر خود را قلب تپنده و مغز متفکر کسب و کارها دانسته که حضور پر رنگ آن از ایده تولید محصول تا خدمات پس از فروش محصول دیده میشود.توجه به مارکتینگ، توجه به آینده یک کسب و کار است-گروه تخصصی برندسازان- 88197098