در حال بارگزاری....
دانلود

چرا برنامه ۹۰ نتوانست تصویر مارک بوسنیچ را به صورت زنده

چرا برنامه ۹۰ نتوانست تصویر مارک بوسنیچ را به صورت زنده پخش کند؟