در حال بارگزاری....
دانلود

روش برخورد حسن میلانی با جلسات اساتید فلسفه و عرفان

شیوه آقای حسن میلانی (از مخالفان سرسخت فلسفه و عرفان) که بارها تکرار شده است. ایشان با حضور در جلسات و همایشها، در حین سخنرانی اساتید فلسفه و عرفان، با بلند کردن صدا به عنوان انتقاد، سخنرانی اساتید را قطع و بارها علاوه بر قطع سخنرانی، جلسه را هم به هم زده اند و به این رفتارشان افتخار هم میکنند.


مطالب پیشنهادی