در حال بارگزاری....
دانلود

کمپین تبلیغاتی ‫کوکاکولا‬

شرکت کوکاکولا با قرار دادن دستگاه اتوماتیک خرید نوشابه های رژیمی
در مرکز خریدی مسابقه تبلیغاتی را اجرا کرد
هنگامی که افراد مختلف برای خرید اقدام می کردند با متنی رو برو می شدند که اگر در ۷۰ ثانیه به پلت فرم ۶ (مکانی که برای برنده شدن تعیین شده) برسند می توانند برنده بلیط فیلم جدید ۰۰۷ شوند، سپس شمارش معکوسی به نمایش درمی آمد...
(www.kavatarsim.com)


مطالب پیشنهادی