در حال بارگزاری....
دانلود

هرکول - HERCULES: THE OFFICIAL GAME

خونین ترین مبارزات دنیای باستان را در این بازی هیجان انگیز تجربه کنید. شما در این بازی نقش هرکول بزرگترین قهرمان یونان باستان را بازی خواهید کرد و باید از 12 خوان هرکول بگذرید. خدایگان هرا را به خشم بیاورید، گناهان خود را با عبور از 12 خوان طاقت فرسا پاک کنید و قابلیت هایتان را برای تمام مردم یونان به اثبات برسانید.
دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.glu.hercules