در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب ستاره کارآفرینی شوید

کتاب ستاره کارآفرینی شوید | نکات اساسی موفقیت در کسب و کارهای امروز ایران.

کارآفرینی | کسب و کار سنتی | استراتژی | بازاریابی | مشتری مداری | استخدام و منابع انسانی و ...

کتاب کار مجموعه ویدیویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود.

-------

وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوید

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوید

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

www.Alikhademoreza.ir


29 اردیبهشت 98
مطالب پیشنهادی