در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه بسته بندی توتون و تنباکو | دستگاه بسته بندی تنباکو

دستگاه بسته بندی تنباکو ماشین سازی مسایلی 03135723006 جهت بسته بندی انواع تنباکو ، توتون ، تنباکو میوه ای و... قابل استفاده می باشد. قبل از نبودن تکنولوژی دستگاه بسته بندی تنباکو ، توتون و تنباکو میوه ای به صورت اتوماتیک این محصول توسط پرکن دستی پر میشد و با یک سلفون به دور آن در انتهای ماشین های بسته بندی افقی تنباکو که با سیستم انگشتی بود قرار می گرفت و بسته بندی می شد سپس ماشین سازی مسایلی اصفهان با گروه خود تصمیم به بسته بندی تنباکو ، توتون و تنباکو میوه ای به صورت اتوماتیک گرفت.


24 خرداد 97
مطالب پیشنهادی