در حال بارگزاری....
دانلود

سقف عرشه فولادی-فروش گل میخ -اجاره دستگاه گل میخ زن-عرش

نحوه اجرا سقف عرشه فولادی و دلایل سرعت اجرای بالا در این نوع سقف ها:
در گذشته به تمامی نقاط قوت سقف های عرشه فولادی اشاره کردیم وبه تفضیل در مورد متریال های سقف عرشه فولادی بایر ایرانیان اشاره شد اما باید به نکته بسیار مهم دیگری که باعث اقتصادی تر شدن این نوع سقف ها می شود اشاره کرد در ابتدا به روش اجرا سقف عرشه فولادی
www.bayeriranian.com