در حال بارگزاری....
دانلود

تقلید صدای كوین اسپیسی در برنامه ی jimmy fallon

كوین اسپیسی بازیگر مشهور و توانمند امریكایی و دو بار برنده ی اسكار در برنامه ی the tonight show with jimmy fallon تقلید صدای افراد برجسته ی امریكایی را انجام میدهد.