در حال بارگزاری....
دانلود

استاد رضا شفیعیان - چهارمضراب چهارگاه (لا)

استاد رضا شفیعیان چهارمضراب چهارگاه لا - تنبک بهمن رجبی - سنتور علیرضا جواهری
Reza Shafieyan - Chaharmezrab in Chahargah (La) scale - Tombak Bahman Rajabi - Santour Alireza Javaheri