در حال بارگزاری....
دانلود

بروزرسانی بزرگ کلش : دفاع قهرمان جدید « سرپرست بزرگ »

در دوازدهمین پیشنمایش بروزرسانی پیشرو توسط سوپرسل به معرفی « قهرمان جدید » یا همان سرپرست بزرگ در هنگام دفاع پرداخته شد.