در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه پخت بربری

این دستگاه جهت پخت نان تافتون بربری لواش با به کارگیری از سیستم حرارت غیر مستقیم به حالت تشعشعی استفاده می شود.
05112463458-09157009038
حسینی


مطالب پیشنهادی