در حال بارگزاری....
دانلود

حکم عطر زدن برای خانم ها

پاسخگویی به سوالات احکام توسط استاد وحید پور در شبکه ولایت
(-روزه – خمس – زکات – غسل – جنب – حکم – مرجع تقلید – جاهل – پسر – دختر – زن – مرد-)