در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی شهید زنده سردار حاج قاسم سلیمانی تهیه شده ازگروه "یا اباصالح"

سخنرانی شهید زنده سردار حاج قاسم سلیمانی
خیلی ها ارزو دارن کنار حاج قاسم خدمت کنند یکیش خودم تهیه شده ازگروه "یا اباصالح"