در حال بارگزاری....
دانلود

استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور (دوره ال

در این ویدئو با کلیات فرآید مدیریت پروژه و نحوه استقرار سیستم آن در سازمان ها آشنا می شوید. این ویدئو بخشی از جلسه اول دوره استقرار سیستم مدیریت پروژه با تدریس مهندس علی رحمتی توکل است. دسترسی کامل به دوره و اطلاعات بیشتر: www.e-aryana.com