در حال بارگزاری....
دانلود

تعمیرکار نابینای روشندل

حکایت مرد نابینای روشندل اردبیلی که معلولیت نه تنها برای او محدودیت نیست بلکه خلاقیت است