در حال بارگزاری....
دانلود

شایعه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

این روزها در شبکه های اجتماعی بازار شایعات داغ است،ما می توانیم با در خواست منبع خبر از فرد انتشار دهنده از صحت و یا دروغ بودن آن مطمئن شویم بعد خبر درست را انتشار و یا از دروغ جلوگیری کنیم