در حال بارگزاری....
دانلود

تشخیص سن بچه گربه - ویژگی های بچه گربه تازه به دنیا آمده

ویژگی‌های گربه 0 تا 7 روزه????
ویژگی های بچه گربه‌ی 7 تا 14 روزه ????
ویژگی‌های بچه گربه‌ی 14 تا 21 روزه????
ویژگی‌های بچه گربه‌ی 21 تا 28 روزه ????

در قسمت بعدی هم میریم سراغ نگهدای از بچه گربه های نوزاد و بدون مادر

تشخیص سن بچه گربه - ویژگی های بچه گربه تازه به دنیا آمده


6 بهمن 99