در حال بارگزاری....
دانلود

فوم بتن 09126114138

فوم بتن ایرانیان برادران علی آبادی ،تنها دارنده گواهینامه فنی در زمینه بتن کفی از مرکز تحقیقات ،راه مسکن و شهرسازی
مدیریت:مهندس سعید علی آبادی 09123375997
مدیر فروش:مهندس سهراب علی آبادی 09126114138


5 بهمن 96