در حال بارگزاری....
دانلود

جاماندگان کوی عشق

کلیپ جاماندگان کوی عشق
کم میشود اگرچه به انواع مختلف، هرسال از شمار زیارت نرفته ها، در روز اربعین همه ماراشناختند، با نام مستعار «زیارت نرفته ها»
پیاده روی اربعین از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 1394