در حال بارگزاری....
دانلود

دستبند فانی بافت 3لایه توپی

دستبند فانی بافت،3لایه است ولی یکی درمیون از کشایی استفاده میکنیم که آموزش دادم و در نهایت خیلی قشنگ میشه.حجمش کمه مثل بقیه ویدیوهام