در حال بارگزاری....
دانلود

بی احتیاطی پدر هنگام بازی با کودک خود

یکی از شیرین‌ترین خاطرات کودکی لحظات بازی با پدر است. اما بعضی پدر‌ها با بی‌فکری، جان کودکان را به خطر می‌اندازند.


23 مهر 96