در حال بارگزاری....
دانلود

مراحل شکل گیری خودروی تیوولی از طرح اولیه آن

سانگ یانگ موتور کره جنوبی در اواسط سال 93 خودروی کانسپتی را با عنوان XIV معرفی کرد.در این فیلم مراحل شکل گیری خودروی تیوولی از طرح اولیه آن نشان داده شده است.
برای اطلاعات بیشتر به سایت www.Ssmotor.ir مراجعه نمایید.