در حال بارگزاری....
دانلود

اتک کلن وار با گلم ویزارد پیکا هاگ به تاون هشت

سلام دوستان

این کلنی که بهشون خورده بودیم، بی معرفت ها ویچ داخل کستلشون بود و وقتی یکی بچه های کلن با هاگ رفت اتک و مشاهده شد در کستل های رقیب ویچ هست مجبور شدم هیل را پاک و یک لایت برای ویچ ببرم :-D

مپ این رفیقمون خیلی سخت بود نمیشد تنها با گلم و پکا صاف کرد چون نیروها پخش میشدن یا گیج میشدن و بلد هاگ هم میبردم.

قربان شما amir