در حال بارگزاری....
دانلود

سرقت وحشیانه در غرب وحشی!!

این حادثه در ساعت 1:10 شب در یکی از خیابانهای شهر بیرمنگام در انگلستان به وقوع پیوسته است. مرد 51 ساله توسط دو سارق با ضربه مشت بیهوش شده و سپس مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
راننده های عبوری هم تنها نظاره