در حال بارگزاری....
دانلود

نحن شیعه علی ابن ابی طالب

نماهنگی در مورد حزب الله لبنان که با سخنان سید حسن نصر الله شروع می شود و کسانی که اندک آشنایی با زبان عربی داشته باشند ، متوجه سخنان دبیر کل حزب الله لبنان میشوند.