در حال بارگزاری....
دانلود

فرصت همیشگی نظام

دشمنان ما در خارج در فکر این اند بیچاره ها که از این انتخابات تهدیدی درست کنند علیه نظام اسلامی درحالی که انتخابات فرصت بزرگ نظام اسلامیست.

14خرداد92

کاری از گروه چند رسانه ای #شفق