در حال بارگزاری....
دانلود

نسخه تایوانی تو زیبایی.ق7.پ1.بسوزه پدر عاشقی!!

می نام که تای جنگ و لویی زین رو تو اون وضع دید دلش شکست ...تای جینگ با لویی زین یه معامله کرد بهش گفت اگه به کسی نگی می نام دختره من هم دوست پسرت میشم.....تای جینگ میره خونه میبینه براش جشن گرفتن می نام هم بهش تبریک میگه و تای جینگ از دستش عصبانی میشه...می نام تا خرخره میخوره میره زیر پیانو میخوابه که زین وو میاد و براش آهنگ میزنه میگه عاشق شدن اشکال نداره...جرمی هم حال نداره...این جا تو نسخه کره ایی تاکیونگ واسه می نام آهنگ میزنه...البته خوبه اینجا به نقش زین وو بهای بیشتری میدن