در حال بارگزاری....
دانلود

شباهت صحبت های قلعه نوئی و مهران مدیری

شباهت صحبت های امیر خان با مهران مدیری که خیلی خنده داره آقای مهران خان به قول خودش تمام تاکتیک های فوتبال رو دگرگون کرده درضمن مسی رو از تو جوب های ریودوژانیرو جمع کرده و فوتبالستش کرده خخخخخ