در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت جای دستمال با کارتن

برای ساخت جای دستمال با کارتن کافیست یک کارتن را برداشته دور آن را ببرید و سپس دور کارتن را با کنف بپوشانید و داخل کارتن یک کیسه پارچه ای قرار دهید طوریکه لبه های کیسه بیرون قرار بگیرد. حال می توانید دستمال یا هر چیزی دیگری را در آن قرار دهید.


5 دی 96