در حال بارگزاری....

درگیری نیروهای عراق با داعش

داعش شکست می خورد