در حال بارگزاری....
دانلود

افراد موفق- یک دقیقه با جان ماکسول

جان ماکسول در این ویدیو یک دقیقه در مورد افراد موفق و رمز موفقیت آنها صحبت می کند . رادیو مثبت -دانلود کتب صوتی