در حال بارگزاری....
دانلود

اپارات نکن .حذف نکن .اخه واقعا این چه کاریه میکنی .نکن

بچه ها دیگه اپارات برام اعصاب نذاشته.چرا دوباره ویدیو پارک جونگ مین رو حذف کردی اخه ببین بعد حذف کن.هر کسی مشکل منو داره و گیر حذف های اپارات افتاده لایک کنه و به کانالش اضافه کنه