در حال بارگزاری....
دانلود

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت مادرید

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت مادرید
بخش دوم کنسرت مادرید، اجرا شده در تئاتر فیگارو به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۳.