در حال بارگزاری....
دانلود

افزایش بدهی دولت به بانک ها

رادیو ایران - 30 آبان 94- 08:00| در حالی که قرار بود بدهی دولت به بانک ها در قالب بسته خروج از رکود کاهش پیدا کند آمارها از افزایش 44 درصدی این بدهی حکایت دارد.