در حال بارگزاری....
دانلود

در تقبیح تنبیه بدنی

تنبیه کلا روش کم اثری در تعلبم و تربیت است.
وقتی کودک تنبیه بدنی می شود، نه تنها اثر تربیتی درستی نخواهد داشت، بلکه گاه اثر معکوس هم می گذارد و بدتر اینکه باعث لطمات روحی فراوان و گاه جبران ناپذیری می شود!
این کلیپ از DrGogani.com تقدیم به شما می شود...


مطالب پیشنهادی