در حال بارگزاری....
دانلود

رابطه بین معماری جدید و ظهور دجال آخرالزمان

به راحتی از کنار خیلی مسایل رد نشویم و بی تفاوت نباشیم. به نظر شما معماری کنونی کشور ما پیشرفت کرده یا متاسفانه پس رفت؟؟؟چرا؟؟؟