در حال بارگزاری....
دانلود

اعطای تسهیلات به فعالیت های تولیدی و اقتصادی روستاییان

شبکه خبر- 24 فروردین 94- 18:15| نخستین بار به فعالیت های تولیدی و اقتصادی روستاییان و عشایر تسهیلات با کارمزد 3 درصد و در روستاهای مرزی بدون کارمزد اعطا می شود.