در حال بارگزاری....
دانلود

حضور شرکت مهندسی بازرگانی ایمن سپهر در نمایشگاه ایپاس ۱۳۹۲

مصاحبه مدیر عامل شرکت مهندسی ایمن سپهر جناب آقای صالح صالحی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران