در حال بارگزاری....

فیلم تازه یافت شده از سهراب سپهری

فیلم از آرشیو شخصی مانی حقیقی است و احتمالا متعلق به اواخر دهه پنجاه در کاشان است.
مانی حقیقی، نوهء ابراهیم گلستان،و پسر نعمت حقیقی و لیلی گلستان است.