در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی هوش مصنوعی از واقعیت تا آینده - Digiro

بررسی تاثیراتی که هوش مصنوعی میتواند در آینده روی بشریت و سرنوشت آنها بگذارد. هوش مصنوعی مانند آتشی است که موجب برخی نابودی ها میشود. پس در واقع آنچیزی که در این جا اهمیت دارد چگونگی استفاده از این آتش است. مقاله ای در این رابطه، آیا هوش مصنوعی سرنوشت بشر را تهدید می کند؟ http://sadeghshekari.blog.ir/post/artificial-intelligence


21 اردیبهشت 99